stichting Duurzame Verbinding
inspireren tot heelheid
 

Werken aan een duurzame toekomst,
daar staan we voor.

Ons uitgangspunt is dat zo'n toekomst alleen tot stand kan komen, als wij mensen onze verbondenheid leren hervinden met de Aarde en de brede levensgemeenschap waar we deel van uitmaken.

Sticthing Duurzame Verbinding is een non-profit organisatie. Wij organiseren en bevorderen een breed scala aan projecten en activiteiten. Die brengen mensen bij elkaar te om samen te werken aan het herstel van onze verbinding met elkaar, onze innerlijke inspiratie en drijfveren en ons gevoel van (lots)verbondenheid met de planeet die we bewonen.KvK 08184970 Triodosbank NL47TRIO0786877839